Stichting met Hart en Ziel

Doelstelling

Stichting met Hart en Ziel maakt Psychopastorale Zorg bereikbaar

Lees meer

Psychopastorale Zorg

Stichting met Hart en Ziel maakt goede psychopastorale zorg financieel bereikbaar voor iedereen. Daarmee helpt de Stichting mensen die emotionele, sociale en geestelijke hulp hard nodig hebben.
Helaas wijst de praktijk vaak uit dat degenen die deze zorg het hardst nodig hebben, niet over voldoende financiële middelen beschikken. Wij willen dit tekort aanvullen zodat deze mensen de gelegenheid krijgen om hun problemen een plaats te geven.
De relatie met God staat hierbij centraal. Dit maakt onze Stichting ook zo uniek; de combinatie van het christelijke geloof, psychologie en aanpak. Betrokkenheid en professionaliteit zijn hierbij ontzettend belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat onze hulp voor iedereen financieel bereikbaar is.

Hoe werkt de Stichting?

 

De stichting

De Stichting bereikt haar doelen door samen te werken met de professionele zorgverleners Henk en Maria Minnen (zie elders op de site). Zij ondersteunen de hulpvragers in het vinden van een uitweg. Omdat psychopastorale zorg doorgaans niet door zorgverzekeraars wordt vergoed willen wij voor voldoende financiële middelen zorgen. De Stichting verkrijgt die middelen vanuit giften. Het werk van de Stichting wordt uitgevoerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Ik wil hulp ontvangen

 

Uw gift goed besteed.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd en staat garant voor een zorgvuldige besteding van de toevertrouwde financiële middelen. De Stichting werkt dankzij de vrijwilligers tegen minimale kosten. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de donateurs en het comité van aanbeveling.
Ik wil helpen

Oorspronkelijk ondernemingsplan

Psychopastorale zorg: onze zorgverleners


Zorg vanuit christelijke identiteit
Wij zijn Henk en Maria Minnen. We bieden als echtpaar begeleiding aan (jong) volwassenen met problemen in de relatie met zichzelf, met God of met de mensen om zich heen. Dit doen we vanuit onze christelijke levens- overtuiging. Het doel van onze begeleiding is het toewerken naar herstel van wat beschadigd, gebroken of gemeden is, om vanuit dit proces weer zinvol en met vreugde, vertrouwen en respect te kunnen leven.

Hulpvraag
Als het niet meer gaat in het leven kan dat zich in vele vormen uiten: depressie, burn-out, langdurig rouwen, geen grenzen kunnen stellen, een zwart gat van binnen voelen, geen groei ervaren of andere problemen met intimiteit, in relaties of op geestelijk, emotioneel of seksueel gebied. De zorg die nodig is om je leven weer te leven willen wij je bieden. Zorg bij grote verslavings – of psychiatrische problemen kunnen wij niet geven.

Doelgroep
Zorg wordt geboden aan ( jong) volwassenen, ongeacht geloof of levensovertuiging, zowel aan individuen als aan (echt)paren.

Website: www.psychopastoralezorg.nl

ContactNeem contact met ons op