Wat is daarop je antwoord?!

omslag

Onze zorgverlener, Henk Minnen, is de schrijver van het boek ‘Wat is daarop je antwoord?!’. Het huwelijk is een gave van God. Toch ervaren velen een gebrokenheid hierin: stukgelopen relaties of jarenlange eenzame worstelingen binnen het huwelijk. De God die de gave van het huwelijk heeft gegeven, biedt een weg aan uit de gebrokenheid. Door Jezus Christus kunnen wij genade en vrede ervaren. Veel christenen weten dat wel, maar, zo vragen zij zich wanhopig af: hoe moet dat dan? Hoe kunnen we ja tegen Hem zeggen als we tegelijk zoveel pijn en lijden ervaren? Dit boekje is bedoeld om antwoorden op deze vragen te vinden zodat er herstel en groei is, zowel op persoonlijk als relationeel vlak. Op praktische wijze worden allerlei aspecten van het huwelijk belicht. Aan het einde van het elk hoofdstuk zijn vragen opgenomen om over na te denken of samen te bespreken.

ISBN 978-90-5881-380-0
Prijs: € 4,95

Bent u Donateur van de Stichting met Hart en Ziel?, Dan ontvangt u het boek ‘Wat is hierop je antwoord?!’ van onze zorgverlener Henk Minnen gratis!