Informatie en contact

Comité van Aanbeveling

Maaike M. Schalk–van de Water,
pastoraal therapeut en voorheen docent St. Kracht van Vrede.

Ds. C.C. Stavleu,
predikant V.E.G. Bennekom, auteur studiebijbel O.T. en voorheen directeur Evangelische Bijbelschool.

Téo J. van der Weele M.A.,
grondlegger Zegenend Helpen.

Bestuur

E.J. Van Wijgerden-Snoek, voorzitter
H.R. Nooitgedagt, Secretaris
J. Verhoef, penningmeester

Contactgegevens

Stichting met Hart en Ziel
secretaris H.R. Nooitgedagt
Voorburg
email: info@stichtingmethartenziel.nl

www.stichtingmethartenziel.nl
email: info@stichtingmethartenziel.nl

KvK nr: 09186571
IBAN: NL80RABO0144072521
t.n.v. Stichting met Hart en Ziel Ede
BIC: RABONL2U

Uw gift is fiscaal aftrekbaar

Stichting met Hart en Ziel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is

Jaarverslag 2019

U kunt hier het jaarverslag 2019 van de Stichting met Hart en Ziel bekijken en/of downloaden.
Daarvoor heeft u Acrobat Reader nodig.